1ο Γυμνάσιο Βούλας

Οι μαθητές και οι καθηγητές του 1ου Γυμνασίου Βούλας λέμε όχι στη βία! Ναι στην αγάπη!


Τρίτη, 1 Μαΐου 2012

Η αρχαία Ελλάδα ενάντια στη βία
 Η βία δεν έλειψε ποτέ από την ανθρώπινη κατάσταση. Ήταν και είναι πάντοτε παρούσα, είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο. Έτσι, εξαίρεση δεν θα μπορούσε να αποτελεί η αρχαία Ελλάδα. Εκείνο όμως που αποτελεί σχεδόν ξάφνιασμα είναι η καταδίκη της βίας αυτής από τους ποιητές, τους φιλοσόφους και τους ρήτορες. 


 “ ’Εν ἀρχαιότητι τοὺς παῖδας μετ’ ἐπιμελείας διδάσκουσι καὶ νουθετοῦσι. Ὁ παῖς ἐδιδάσκετο ὅτι τὸ μὲν δίκαιον,τὸ δὲ ἄδικον,τόδε καλὸν καὶ τόδε αἰσχρὸν ἐστι. Εἶτα δέ, οἱ παῖδες εἰς ἡλικίαν ἔλθωσι,  ἐδιδάσκοντο βίαν μηδὲν πράττειν. Βία οὐκ ἐστιν ὠφέλιμος τοῖς παισίν. Ἔτι οἱ παῖδες παρὰ τοῖς γονεῦσι παραινοῦνται καὶ μανθάνουσι ἀλλήλοις ἔριν μισεῖν, βίαν ἀπέχεσθαι, ἀλλὰ ὕβριν ἀμύνεσθαι. ” 

(Στοχασμοί ενός μαθητή του Β3  πάνω στο θέμα της βίας) 


1 σχόλιο:

  1. Φίλτατε, ἐν ἐμοί, μαθητά, ἥδομαι, ἀκούων σου φρονίμους λόγους. Ὁπόσον λυσιτελῶς ὁμιλεῖς! Κράτιστον οὖν μὲν μοι δοκεῖ πρότερον τοὺς σοὺς γονέας μακαρίζειν τῶν σῶν ἀρετῶν αἷς ἐκόσμησαν σε, εἶτα δὲ χρὴ τοιαύτην σοι σπουδὴν ἐπαινεῖν ὡς ὠφέλιμον καὶ ἀξίαν. Χαίρω μάλιστα ὅτι σὺ εἶ εἷς τῶν εὐαρέτων παίδων οἵ ἂν ἐπιχειρῶσι, παιδευθέντες μὲν καὶ μαθόντες, ἃ δεῖ πράττειν, ἄριστοι καὶ ὠφελιμότατοι γίγνεσθαι.

    ‘Υπερεξαίρω καὶ ἀποθαυμάζω τοιαύτην πραγματείαν τοῦ ζήλου οὗ ἐπέδειξας τῇ περὶ τῆς βίας ἀρχαϊζούσῃ συγγραφῇ. Διατελῶ δὲ μάλα ἀγηνοροῦσα διὰ τὴν τῆς σῆς ψυχῆς προθυμίαν! Ἔρρωσο!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Αφήστε το ευγενικό σχόλιό σας!